Raporty bieżące

RB 35/2010 Sprostowanie raportu bieżącego nr 35/2010

24.11.2010

 

Sprostowanie raportu bieżącego nr 35/2010   

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 35/2010

Data: 24.11.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 35/2010 informującym o zawarciu znaczącej umowy omyłkowo podano nieprawidłową datę przedłużenia umowy: było do 28 listopada 2010, powinno być do 28 grudnia 2010.

Prawidłowa treść raportu brzmi:

W nawiązaniu do RB 57/2009 Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 23 listopada 2010 roku podpisano z Fortis Bank Polska SA aneks przedłużający umowę wielocelowej linii kredytowej w formie kredytu technicznego.

Na mocy tego aneksu bieżący okres udostępniania został przedłużony do 28 grudnia 2010, warunki nie uległy zmianom.

 

RB 35 2010 Sprostowanie raportu bieżącego nr 35 2010