Raporty bieżące

RB 35/2010 Zawarcie znaczącej umowy

23.11.2010

 

Zawarcie znaczącej umowy  

                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 35/2010

Data: 23.11.2010

 

 

W nawiązaniu do RB 57/2009 Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 23 listopada 2010 roku podpisano z Fortis Bank Polska SA aneks przedłużający umowę wielocelowej linii kredytowej w formie kredytu technicznego. Na mocy tego aneksu bieżący okres udostępniania został przedłużony do 28 listopada 2010, warunki nie uległy zmianom.

 

RB 35 2010 Zawarcie znaczącej umowy