Raporty bieżące

RB 35/2013 Aneks do znaczącej umowy

23.10.2013

 

Aneks do znaczącej umowy                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 35/2013

Data: 23.10.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 23 października 2013 roku pomiędzy LPP SA, a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej 05 listopada 2007 roku. Na mocy aneksu do wymienionej umowy Emitent otrzymał prawo do wykorzystania dodatkowych 140 mln zł (przy dotychczasowym zadłużeniu w wysokości 48 mln zł) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie Centrum Dystrybucyjnego. Zmianie uległ terminarz spłat kredytu. Ostateczna spłata całości zadłużenia ma nastąpić do końca 2022 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 35 2013 Aneks do znaczącej umowy