Raporty bieżące

RB 35/2014 Rezygncja członka Zarządu LPP SA

08.12.2014

 

Rezygnacja członka Zarządu LPP SA          


Raport bieżący nr: 35/2014

Data: 08.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 roku Dariusz Pachla złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LPP SA ze skutkiem na 31 grudnia 2014 roku przy czym nadal pozostanie pracownikiem LPP SA.

Marek Piechocki – Prezes Zarządu oraz  Jerzy Lubianiec – Prezes Rady Nadzorczej jako  główni akcjonariusze LPP SA zaproponowali Dariuszowi Pachli pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z wyrażeniem zgody, Marek Piechocki złoży wniosek do najbliższego WZA o wybór Dariusza Pachli na członka Rady Nadzorczej LPP SA.

 

RB 35 2014 Rezygnacja członka Zarządu LPP S.A.