Raporty bieżące

RB 36/2009 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I

24.07.2009
  Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I                                                                        Raport bieżący nr: 36/2009 Data: 24.07.2009     Zarząd LPP SA informuje o zakończonej subskrypcji oraz przydziału akcji serii I Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu LPP SA z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 lipca 2009 roku. Zapisy na akcje serii I były przyjmowane w dniach od 13 do 24 lipca 2009 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 24 lipca 2009 roku . 2. Data przydziału papierów wartościowych: akcje przydzielono 24 lipca 2009 roku 3. Subskrypcją objęto 4.210 akcji serii I o wartości nominalnej 2 zł każda. 4. Redukcja nie miała miejsca. 5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 4.210 akcji serii I. 6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 4.210 akcji serii I. 7.Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii I wynosiła 2 zł każda. 8. Zapisy na akcje serii I złożyło 66 osób. 9. Akcje serii I przydzielono 66 osobom. 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 8.420 zł. 12. Nie poniesiono kosztów emisji Akcje obejmowane były w ramach drugiej transzy funkcjonującego w spółce programu motywacyjnego.   RB 36 2009 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I