Raporty bieżące

RB 36/2009 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I

24.07.2009

 

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I

                                                                      

Raport bieżący nr: 36/2009

Data: 24.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o zakończonej subskrypcji oraz przydziału akcji serii I Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu LPP SA z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 lipca 2009 roku. Zapisy na akcje serii I były przyjmowane w dniach od 13 do 24 lipca 2009 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 24 lipca 2009 roku .

2. Data przydziału papierów wartościowych: akcje przydzielono 24 lipca 2009 roku

3. Subskrypcją objęto 4.210 akcji serii I o wartości nominalnej 2 zł każda.

4. Redukcja nie miała miejsca.

5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 4.210 akcji serii I.

6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 4.210 akcji serii I.

7.Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii I wynosiła 2 zł każda.

8. Zapisy na akcje serii I złożyło 66 osób.

9. Akcje serii I przydzielono 66 osobom.

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 8.420 zł.

12. Nie poniesiono kosztów emisji

Akcje obejmowane były w ramach drugiej transzy funkcjonującego w spółce programu motywacyjnego.

 

RB 36 2009 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I