Raporty bieżące

RB 36/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku

01.12.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku       


Raport bieżący nr: 36/2010

Data: 01.12.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 156 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2010 roku o 16 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 61% i była niższa od zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego o ok. 3 punkty procentowe.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2010 roku wyniosła około 1.820 mln zł. Przychody te były wyższe o 2 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 36 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku