Raporty bieżące

RB 36/2012 Aneks do umowy znaczącej

22.08.2012

 

Aneks do umowy znaczącej                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 36/2012

Data: 22.08.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 22 sierpnia 2012 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej 12 lipca 2002 roku pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA.

Na mocy tego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 180 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 180 mln zł, w formie akredytyw do 180 mln zł, zaś w formie gwarancji do 110 mln zł. Termin spłaty kredytów upływa 1 października 2013 roku, akredytyw 30 kwietnia 2014 roku, zaś termin ważności gwarancji upływa 30 września 2014 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 36 2012 Aneks do umowy znaczącej