Raporty bieżące

RB 36/2014 Powołanie nowego członka Zarządu LPP SA

10.12.2014
  Powołanie nowego członka Zarządu LPP SA           Raport bieżący nr: 36/2014 Data: 10.12.2014   Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 grudnia Rada Nadzorcza LPP SA powołała z dniem 01 stycznia 2015 roku nowego Wiceprezesa Zarządu LPP SA – Pana Przemysława Lutkiewicza, który jednocześnie będzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego LPP SA. Przemysław Lutkiewicz urodził się w 1970 roku, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Od 2008 roku zatrudniony w LPP SA jako Dyrektor ds. Controllingu. W ramach Działu Finansowego LPP SA stworzył od podstaw Dział Controllingu nadzorując pracę analityków, audytorów oraz komórki bezpieczeństwa w sieciach sprzedaży. Wdrożył narzędzia IT dostarczając informacji zarządczych, potrzebnych w kierowaniu wszystkimi spółkami GK LPP SA Brał też czynny udział w utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1994 w Powszechnym Banku Kredytowym SA W latach 1995 – 2008 związany z PolCard SA / First Data Polska SA, gdzie zajmował stanowiska – od Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości do Dyrektora Departamentu Controllingu. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w First Data Polska SA. W latach 2007-2008 współtworzył Centrum SSC First Data w Gdańsku jako Dyrektor ds. Finansów i Controllingu. Przemysł Lutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.   RB 36 2014 Powołanie nowego członka Zarządu LPP S.A.