Raporty bieżące

RB 36/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2015 roku

01.09.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2015 roku

 

Raport bieżący nr: 36/2015

Data: 01.09.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 430 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku o około 2 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 53% i była o ok. 6 p.p. niższa od marży zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2015 roku wyniosła 3.166 mln zł. Przychody te były wyższe o 7% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec sierpnia wyniosła ok. 780 tys. m kw i była większa o 15% od powierzchni handlowej na koniec sierpnia ubiegłego roku.

 

RB 36 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2015 roku