Raporty bieżące

RB 36/2016 Umowa znacząca

23.06.2016

 

Umowa znacząca             


Raport bieżący nr: 36/2016

Data: 23.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od PKO BP SA z której wynika, że został przedłużony okres wykorzystania bieżącego kredytu w ramach limitu linii wielocelowej na kolejny roczny okres tj. do 23 czerwca 2017 roku.

Łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów w ramach linii wielocelowej to 280 mln zł, w tym na poszczególne produkty:

1.Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 230 mln zł – przedłużony do 23 czerwca 2017 roku;

2.Limit w ramach którego są uruchamiane gwarancje LPP SA do kwoty 280 mln zł – ważny do 23 czerwca 2017 roku;

3.Limit w ramach którego otwierane są akredytywy do kwoty 280 mln zł – ważny 23 czerwca 2017 roku.

Kryterium uznania bieżącego kredytu w ramach linii wielocelowej za znaczący jest jego wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 36 2016 Umowa znacząca