Raporty bieżące

RB 37/2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

24.07.2009

 

Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA                 

                                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 37/2009

Data: 24.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 24 lipca 2009 roku podpisano aneks do umowy o limicie wierzytelności zawartej pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA 12 lipca 2002 roku. Na mocy aneksu, łączna wartość limitu została zwiększona z pierwotnych 100 mln zł do 130 mln zł, i jednocześnie rozwiązana został umowa kredytowa z limitem do 30 mln zł, zawarta pomiędzy LPP SA i Raiffeisen Bank Polska SA 11 listopada 2008 roku.

Najważniejsze produkty z jakich LPP może korzystać w ramach umowy, przy założeniu, że wartość ich łącznego wykorzystanie nie przekroczy 130 mln zł, to:

1) akredytywy – do 100 mln zł – z dniem zakończenia do końca maja 2010 roku,

2) gwarancje bankowe do 20 mln USD – z dniem ważności do końca września 2010 roku

3) kredyt w rachunkach bieżącym i rewolwingowe – do 120 mln zł, z dniem spłaty do końca maja 2010 roku (kwota 10 mln do końca listopada 2009 roku)

4) obsługa faktoringu – do 20 mln zł (do końca listopada 2009 roku)

Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunków LPP SA prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska SA. Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 37 2009 Zawarcie znaczącej umowy aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA