Raporty bieżące

RB 37/2010 Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną

02.12.2010

 

Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną               

                                                                                          

Raport bieżący nr: 37/2010

Data: 02.12.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 2 grudnia 2010 roku otrzymał informację od Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu podpisaną przez pełnomocnika, Panią Magdę Piechocką sporządzoną na podstawie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku, o zbyciu przez Panią Magdę Piechocką, żonę Pana Marka Piechockiego w dniu 26 listopada 2010 roku w sesyjnej transakcji giełdowej 30 zwykłych akcji LPP SA po cenie 2100 zł za jedną akcje.

 

RB 37 2010 Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną