Raporty bieżące

RB 37/2014 Aneks do umowy znaczącej

17.12.2014

 

Aneks do umowy znaczącej   


Raport bieżący nr: 37/2014

Data: 17.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska SA w dniu 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu przedłużono okres wykorzystania kredytu do 14 stycznia 2015 roku.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 37 2014 Aneks do znaczącej umowy