Raporty bieżące

RB 37/2015 Aneks do znaczącej umowy

03.09.2015

 

Aneks do znaczącej umowy


Raport bieżący nr: 37/2015

Data: 03.09.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 3 Września 2015 roku zostały podpisane pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneksy do umów: umowy kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) oraz umowy na udzielanie akredytyw zabezpieczających.

Na mocy tych aneksów określono:

– łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów linii wielozadaniowej wynosi 244 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 244 mln zł, w formie akredytyw do 244 mln zł, zaś w formie gwarancji do 40 mln zł;

– łączny limit akredytyw zabezpieczających otwieranych w ciężar linii na udzielanie akredytyw zabezpieczających wynosi 18 mln zł.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych.

 

RB 37 2015 – Aneks do znaczącej umowy