Raporty bieżące

RB 38/2011 Informacja na temat dywidendy

18.08.2011

 

Informacja na temat dywidendy     

                                                                                                                          

Raport bieżący nr: 38/2011

Data: 18.08.2011

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 23 z 27 czerwca 2011 roku Zarząd LPP SA informuje, że ze względu na fakt, iż nastąpiła konwersja 16.169 obligacji serii A na akcje serii K łączna ilość wyemitowanych akcji LPP SA wynosi obecnie 1.777.734.

Uprawnienie do wzięcia udziału w podziale zysku wypracowanego w roku 2010 dotyczy 1.756.336 akcji. W związku z tym tytułem dywidendy na jedną akcje przypada kwota 76, 86 zł.

 

RB 38 2011 Informacja na temat dywidendy