Raporty bieżące

RB 38/2012 Rejestracja akcji serii K LPP SA

25.08.2012

 

Rejestracja akcji serii K LPP SA                                                                                                                               

 

Raport bieżący nr: 38/2012

Data: 25.08.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2012 roku otrzymał komunikat działu operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA o tym, że w dniu 28 sierpnia 2012 roku nastąpi rejestracja 51.459 akcji serii K LPP SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem „PLLPP0000011” na podstawie Uchwały Zarządu KDPW SA nr 186/11 z 8 marca 2011 roku.

 

RB 38 2012 Rejestracja akcji serii K LPP SA