Raporty bieżące

RB 38/2013 Aneks do znaczącej umowy

16.12.2013

 

Aneks do znaczącej umowy                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 38/2013

Data: 16.12.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2013 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a BNP Paribas Bank Polska SA z 14 kwietnia 2004 roku. Na mocy tego aneksu limit kredytowy został podwyższony do kwoty 230 mln złotych, a bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 16 grudnia 2014 roku.

Limit umowy wynoszący 230 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 122 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 230 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 40 mln złotych. Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 38 2013 Aneks do znaczącej umowy