Raporty bieżące

RB 38/2014 Aneks do umowy znaczącej

30.12.2014

 

Aneks do umowy znaczącej   


Raport bieżący nr: 38/2014

Data: 30.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a BNP Paribas Bank Polska SA z 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu limit kredytowy został podwyższony do kwoty 280 mln złotych, a bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 16 grudnia 2015 roku. Limit umowy wynoszący 280 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 149 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 280 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 49 mln złotych.

Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 38 2014 Aneks do umowy znaczącej