Raporty bieżące

RB 38/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu 2015 roku

01.10.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu 2015 roku

 

Raport bieżący nr: 38/2015

Data: 01.10.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 382 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2014 roku o około 3%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku wyniosła 3.548 mln zł. Przychody te były wyższe o 5% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec września wyniosła ok. 792 tys. m kw i była większa o 16% od powierzchni handlowej na koniec września ubiegłego roku.

 

RB 38 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu 2015 roku