Raporty bieżące

RB 38/2016 Korekta do RB 38/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2016 roku

27.07.2016

 

Korekta do RB 38/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2016 roku                                                                                   

 

Raport bieżący nr: 38/2016

Data: 27.07.2016

Godzina: 13:49

 

Zarząd LPP SA informuje, że w RB 38/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku błędnie podano sprzedaż w sklepach porównywalnych tzw. LFL za drugi kwartał oraz narastająco styczeń – czerwiec. W raporcie podano odpowiednio: 3% i 3,5%, a powinno być odpowiednio: 6,0% i 5,2%. Błąd wynikał z zastosowania wartości LFL w walucie PLN zamiast w walutach lokalnych.

Prawidłowa treść RB 38/2016 powinna brzmieć:

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku o około 21%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 47% i była o ok. 4 p.p. niższa od marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku wyniosła 2.674 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2016 wyniosły ok. 17 mln zł i były wyższe o ok. 213% od sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2015.

Narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 68 mln zł i była wyższa o ok. 93% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec czerwca wyniosła ok. 870 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec czerwca ubiegłego roku.

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tak zwane LFL) za drugi kwartał 2016 roku wyniosła ok. 6,0% i narastająco za okres styczeń – czerwiec 2016 ok. 5,2%

 

RB 38 2016 – Korekta do RB 38 2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2016 roku