Raporty bieżące

RB 38/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2016 roku

01.07.2016

Raport bieżący nr: 38/2016

Data: 01.07.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku o około 21%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 47% i była o ok. 4 p.p. niższa od marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku wyniosła 2.674 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2016 wyniosły ok. 17 mln zł i były wyższe o ok. 213% od sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2015.

Narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 68 mln zł i była wyższa o ok. 93% licząc rok do roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec czerwca wyniosła ok. 870 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec czerwca ubiegłego roku.

 

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tak zwane LFL) za drugi kwartał 2016 roku wyniosła ok. 3% i narastająco za okres styczeń – czerwiec 2016 ok. 3,5%

 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

RB 38/2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu