Raporty bieżące

RB 39/2012 Informacja na temat dywidendy

25.08.2012

 

Informacja na temat dywidendy                                                                                                                               

 

Raport bieżący nr: 39/2012

Data: 25.08.2012

 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 28 z 26 czerwca 2012 roku Zarząd LPP SA informuje, że ze względu na fakt, iż nastąpiła konwersja 51.459 obligacji serii A na akcje serii K łączna ilość wyemitowanych akcji LPP SA wynosi obecnie 1.831.123. Uprawnienie do wzięcia udziału w podziale zysku wypracowanego w roku 2011 dotyczy 1.809.725 akcji. W związku z tym tytułem dywidendy na jedną akcje przypada kwota 77,36 zł.

 

RB 39 2012 Informacja na temat dywidendy