Raporty bieżące

RB 39/2016 Aneks do umowy znaczącej

01.07.2016

Raport bieżący nr: 39/2016

Data: 01.07.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z bankiem HSBC Bank Polska SA został podpisany aneks do umowy o linię akredytyw z dnia 01 lipca 2015 roku.

 

Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania linii na 15 mln USD (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy). Termin dostępności linii został oznaczony do 30 czerwca 2017 roku.

 

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

RB 39/2016 Aneks do umowy znaczącej