Raporty bieżące

RB 39/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

20.09.2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                                       
Raport bieżący nr: 39/2017

Data: 20.09.2017

Godzina: 15:52

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 20 października 2017 roku.

RB 39 2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Ogłoszenie NWZA LPP SA