Raporty bieżące

RB 40/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2009 roku

03.08.2009
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2009 roku      Raport bieżący nr: 40/2009 Data: 03.08.2009     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły w lipcu 2009 roku ok. 196 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w lipcu 2008 roku o 16%. W okresie styczeń – lipiec skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.140 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%.   RB 40 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2009 roku