Raporty bieżące

RB 40/2011 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

19.08.2011

 

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów                                                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 40/2011

Data: 19.08.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 19 sierpnia 2011 roku otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (Aviva OFE) zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% w ogólnej liczby głosów. W zawiadomieniu tym została podana informacja, iż Aviva OFE w wyniku konwersji obligacji zamiennych serii A na akcje serii K Spółki LPP SA oraz w wyniku rejestracji w KDPW w Warszawie akcji serii K Spółki LPP SA w dniu 17 sierpnia 2011 roku, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed rejestracją wyżej wymienionych papierów wartościowych, na dzień 16 sierpnia 2011 roku Aviva OFE posiadał 147.058 akcji LPP SA stanowiących 8,27% kapitału zakładowego, zapewniających 147.058 głosów na WZA co stanowiło 4,63% ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu wyżej wymienionych papierów wartościowych , na dzień 18 sierpnia 2011 roku Aviva OFE posiadał 163.227 akcji LPP SA, stanowiących 9,18% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) i uprawniających do 163.227 głosów na WZA, co stanowiło 5,14% ogólnej liczby głosów.

 

RB 40 2011 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów