Raporty bieżące

RB 40/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2012 roku

03.09.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2012 roku              


Raport bieżący nr: 40/2012

Data: 03.09.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 269 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2011 roku o ok 40%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 56% i była mniejsza od zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego o około 2 punkty procentowe.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2012 roku wyniosła ok.1 974 mln zł.

Przychody te były wyższe o 32% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 40 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2012 roku