Raporty bieżące

RB 40/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2015 roku

02.11.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2015 roku                               


Raport bieżący nr: 40/2015

Data: 02.11.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 496 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2014 roku o około 7%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła ok. 59% i była o ok. 3 p.p. niższa od marży zrealizowanej w październiku roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2015 roku wyniosła 4.044 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 6% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec października wyniosła ok. 817 tys. m kw i była większa o ok. 17% od powierzchni handlowej na koniec października ubiegłego roku.

 

RB 40 2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2015 roku