Raporty bieżące

RB 40/2017 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

20.09.2017

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 40/2017

Data: 20.09.2017

Godzina: 15:55

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 20 października 2017 roku.

 

RB 40 2017 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał NWZA LPP SA