Raporty bieżące

RB 41/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2011 roku

01.09.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2011 roku            


Raport bieżący nr: 41/2011

Data: 01.09.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły około 192 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2010 roku o 12%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa o ok. 11 punktów procentowych od zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego.

 

RB 41 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2011 roku