Raporty bieżące

RB 41/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2016 roku

01.08.2016

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2016 roku     


Raport bieżący nr: 41/2016

Data: 01.08.2016

Godzina: 14:31

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok.535 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 21%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 38% i była o ok. 8 p.p. niższa od marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2016 roku wyniosła 3.209 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w lipcu 2016 wyniosły ok. 10 mln zł i były wyższe o ok. 170% od sprzedaży zrealizowanej w lipcu 2015.

Narastająco w okresie styczeń – lipiec 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 78 mln zł i była wyższa o ok. 100% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lipca wyniosła ok. 872 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec lipca ubiegłego roku.

 

RB 41 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu