Raporty bieżące

RB 41/2017 Informacja na temat celów GK LPP SA na 2018 rok

21.09.2017

Informacja na temat celów GK LPP SA na 2018 rok

                                                                                              
Raport bieżący nr: 41/2017

Data: 21.09.2017

Godzina: 22:56

 

 Zarząd LPP SA (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 września 2017 roku podjęta została decyzja odnośnie przyjęcia celów Grupy Kapitałowej LPP na 2018 rok.

Zgodnie z przyjętymi założeniami kluczowe cele na 2018 rok obejmują: 

– wejście na dwa nowe rynki geograficzne tj. do Izraela (sklepy franczyzowe) oraz na Słowenię (sklepy własne) i tym samym na koniec 2018 roku Spółka powinna być obecna w kanale tradycyjnym w 23 krajach;

– wzrost powierzchni handlowej w 2018 roku o 10% względem roku 2017 (tj. do ok. 1 114 tys. m2, z czego Polska to 547,7 tys. m2, inne kraje europejskie to 277,7 tys. m2, kraje byłego Związku Radzieckiego 276,6 tys. m2, a kraje Bliskiego Wschodu to 12,5 tys. m2);

– wzrost sprzedaży internetowej w 2017 i 2018 roku o 100% rok-do-roku;

– otwarcie sklepów internetowych dla wszystkich posiadanych marek w 4 nowych krajach tj. Bułgaria, Chorwacja, Serbia i Słowenia i tym samym na koniec 2018 sklepy internetowe marek LPP powinny być na obecne łącznie w 16 krajach.

Niezależnie od powyższego Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż jego intencją jest ekspansja zagraniczna obejmująca, co najmniej jeden nowy kraj rocznie.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż z uwagi na nieprzewidywalność czynników zewnętrznych niezależnych od Spółki wskazane powyżej parametry nie mogą być traktowane jako prognozy danych operacyjnych a jedynie jako pożądane do realizacji cele, do których dążyć będzie Spółka w perspektywie najbliższego roku kalendarzowego.

 

RB 41 2017 – Informacja na temat celów GK LPP SA na 2018 rok