Raporty bieżące

RB 42/2015 Umowa znacząca

17.12.2015

 

Umowa znacząca


Raport bieżący nr: 42/2015

Data: 17.12.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA w dniu 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu przedłużono okres wykorzystania kredytu do 15 stycznia 2016 roku.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 42 2015 – Umowa znacząca