Raporty bieżące

RB 42/2016 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2016 roku

04.08.2016

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2016 roku     

  


Raport bieżący nr: 42/2016

Data: 04.08.2016

Godzina: 12:54

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA.

Drugi kwartał 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 1 502 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 749 mln PLN,
 • Pozostała działalność operacyjna: -12 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 651 mln PLN,
 • EBITDA: 152 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 85 mln PLN,
 • Działalność finansowa: 3 mln PLN,
 • Zysk brutto: 87 mln PLN,
 • Podatek: -1 mln PLN,
 • Zysk netto: 89 mln PLN

 

Pierwsze półrocze 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 2 677 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 1 291 mln PLN,
 • Pozostała działalność operacyjna: – 22 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 1 246 mln PLN,
 • EBITDA: 151 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 22 mln PLN,
 • Działalność finansowa: – 2 mln PLN,
 • Zysk brutto: 19 mln PLN,
 • Podatek: – 4 mln PLN,
 • Zysk netto: 24 mln PLN

Wybrane dane bilansowe na 30.06.2016:

 • Stan zapasów: 1 444 mln PLN (około 1 665 PLN/m2)
 • Zadłużenie z tyt. kredytów: 859 mln PLN
 • Środki pieniężne: 220 mln PLN

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2016 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

 

RB 42 2016 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2016 roku