Raporty bieżące

RB 43/2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA

20.08.2009

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA        

                                                                                                        

Raport bieżący nr: 43/2009

Data: 20.08.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o otrzymaniu w dniu 20 sierpnia 2009 roku postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji przez sąd akcji serii I podwyższony został kapitał zakładowy LPP SA o kwotę 8.420 zł ( 4.210 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2 zł każda) i wynosi obecnie 3.500.554 zł.

Po rejestracji kapitał zakładowy LPP SA składa się z 1.750.277 akcji dających 3.150.277 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed rejestracją kapitał zakładowy wynosił 3.492.134 zł, składało się na niego 1.746.067 akcji dających 3.146.067 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Powyższa rejestracja jest wynikiem uchwały podjętej przez Zarząd LPP SA w dniu 10 lipca 2009 roku (RB 36/2009).

Akcje emisji serii I wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjno-uznaniowego.

 

RB 43 2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA