Raporty bieżące

RB 43/2011 Nabycie akcji LPP SA

23.09.2011

 

Nabycie akcji LPP SA         

                                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 43/2011

Data: 23.09.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 22 września 2011 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że spółka Garema Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze będąca spółką zależną od tego członka Rady Nadzorczej nabyła 15 września 2011 roku 45 sztuk akcji zwykłych LPP SA w cenie 1.880 zł za sztukę. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 43 2011 Nabycie akcji LPP SA