Raporty bieżące

RB 44/2020 Stanowisko Zarządu LPP SA dotyczące ogłoszonego przez Fundację Semper Simul wezwania na sprzedaż akcji LPP

08.12.2020

Stanowisko Zarządu LPP SA dotyczące ogłoszonego przez Fundację Semper Simul wezwania na sprzedaż akcji LPP


Raport bieżący nr: 44/2020

Data: 08.12.2020

Godzina: 10:46

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia swoje stanowisko odnośnie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r. przez Fundację Semper Simul na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie.

Stanowisko Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

RB 44 2020 – Stanowisko Zarządu LPP SA dotyczące ogłoszonego przez Fundację Semper Simul wezwania na sprzedaż akcji

Załącznik RB 44 2020 – Stanowisko Zarządu LPP SA dotyczące ogłoszonego przez Fundację Semper Simul wezwania