Raporty bieżące

RB 44/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2011 roku

03.10.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2011 roku       


Raport bieżący nr: 44/2011

Data: 03.10.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły około 196 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2010 roku o około 14%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 65% i była wyższa o ok. 5 punktów procentowych od zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2011 roku wyniosła ok. 1.695 mln zł. Przychody te były wyższe o 17% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 44 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2011 roku