Raporty bieżące

RB 44/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2016 roku

01.09.2016
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2016 roku      Raport bieżący nr: 44/2016 Data: 01.09.2016 Godzina: 14:45   Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 495 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 15%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 45% i była o ok. 8 p.p. niższa od marży zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży  zrealizowanych w okresie  styczeń – sierpień 2016  roku  wyniosła 3 707 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2016 wyniosły ok. 10,1 mln zł i były wyższe o ok. 130% od sprzedaży zrealizowanej w sierpniu 2015. Narastająco w okresie styczeń – sierpień 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 88 mln zł i była wyższa o ok. 103 % licząc rok do roku. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec sierpnia wyniosła ok. 876 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec sierpnia ubiegłego roku.   RB 44 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu