Raporty bieżące

RB 45/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

30.12.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 45/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:18

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku otrzymał od T.A.N. Creekside Enterprises Limited (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 45 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 45 2020 – zawiadomienie 19 MAR T.A.N. Creekside Limited