Raporty bieżące

RB 45/2009 Powołanie nowych członków zarządu

28.08.2009

 

Powołanie nowych członków zarządu

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 45/2009

Data: 28.08.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 sierpnia Rada Nadzorcza LPP SA powołała z dniem 28 sierpnia nowych członków Zarządu LPP SA – Pana Huberta Komorowskiego oraz Pana Piotrka Dykę.

 

Hubert Komorowski; rok urodzenia 1977; absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania, obecnie studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Od 2000 roku pracuje w LPP SA pełniąc do roku 2002 funkcję Kierownika Sklepu, w latach 2002-2007 Kierownika Regionalnego, zaś od 2007 do 2008 roku Dyrektora Handlowego sieci Reserved. Od połowy 2008 roku Hubert jako Dyrektor Generalny Artman SA zajmował się nadzorowaniem pracy przejmowanej spółki uczestnicząc w procesie połączenia jej struktur, ze strukturami LPP SA.

Hubert Komorowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Piotr Dyka; rok urodzenia 1976; absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 2000-2007 pracował w Accenture sp. z o.o. specjalizując się w sektorze firm handlu detalicznego. Od 2003 do 2007 roku w ramach realizowanych projektów, Piotr pracował dla LPP SA przy wdrażaniu nowoczesnego oprogramowania firmy Retek (Oracle). Od początku 2008 roku zatrudniony w LPP SA jako Dyrektor Merchandisingu Reserved odpowiedzialny za procesy powstawania produktu i zarządzenie jego sprzedażą w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Piotr Dyka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

RB 45 2009 Powołanie nowych członków zarządu