Raporty bieżące

RB 45/2012 Aneks do umowy znaczącej

12.11.2012

 

Aneks do umowy znaczącej                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 45/2012

Data: 08.11.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu podwyższono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 180 mln zł, przy czym:

– w formie kredytu w rachunku bieżącym do 70 mln zł,

– limit, w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do 70 mln zł,

– limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do 180 mln zł z okresem ważności do 30 kwietnia 2014.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 180 mln zł.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 45 2012 Aneks do umowy znaczącej