Raporty bieżące

RB 45/2016 Rezygnacja członka Zarządu LPP SA

06.09.2016

 

Rezygnacja członka Zarządu LPP SA 


Raport bieżący nr: 45/2016

Data: 06.09.2016

Godzina: 10:41

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 6 września 2016 roku Pan Hubert Komorowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LPP SA ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Rezygnacja jest podyktowana względami osobistymi. Pan Hubert Komorowski zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą poza branżą odzieżową.

Wiceprezes Hubert Komorowski pracował w LPP od 2000 roku, a od 2009 roku był członkiem Zarządu. Nadzorował w LPP SA pracę marek House, Mohito i Sinsay. Ustępujący wiceprezes do końca roku pozostaje do dyspozycji spółki w funkcji doradczej. Pozwoli to na zamknięcie prowadzonych projektów i płynne przekazanie obowiązków prezesowi zarządu Markowi Piechockiemu, który przejmie nadzór nad markami Mohito, House i Sinsay.

Rada Nadzorcza LPP SA nie planuje w najbliższym czasie powołania nowego członka Zarządu.

 

RB 45 2016 – Rezygnacja członka Zarządu LPP SA