Raporty bieżące

RB 46/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2009 roku

02.09.2009

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2009 roku  


Raport bieżący nr: 46/2009

Data: 02.09.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły w sierpniu 2009 roku ok. 162 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w sierpniu 2008 roku o 5%.

W okresie styczeń – sierpień skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.312 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%

 

RB 46 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2009 roku