Raporty bieżące

RB 46/2011 Nabycie akcji LPP SA

28.10.2011

 

Nabycie akcji LPP SA         

                                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 46/2011

Data: 28.10.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 28 października 2011 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że spółka Garema Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze będąca spółką zależną od tego członka Rady Nadzorczej nabyła 21 października 2011 roku 7 sztuk akcji zwykłych LPP SA w cenie 1.880 zł za sztukę.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 46 2011 Nabycie akcji LPP SA