Raporty bieżące

RB 46/2012 Zbycie akcji LPP SA

22.11.2012

 

Zbycie akcji LPP SA                                                                                                                                                

 

Raport bieżący nr: 46/2012

Data: 22.11.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym jeden z członków Rady Nadzorczej poinformował Spółkę w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, o zbyciu 20 listopada 2012 roku przez spółkę Garema Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze będącą spółką zależną od tego członka Rady Nadzorczej 121 akcji zwykłych LPP SA. Zbycie nastąpiło poprzez transakcję sesyjną na GPW przy cenie 4.040 zł za jedną akcję.

 

RB 46 2012 Zbycie akcji LPP SA