Raporty bieżące

RB 47/2009 Warunkowa rejestracja akcji serii I LPP SA w KDPW

24.09.2009
  Warunkowa rejestracja akcji serii I LPP SA w KDPW                                                                                                                       Raport bieżący nr: 47/2009 Data: 24.09.2009     Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał Uchwałę nr 352/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 23 września 2009 roku, z której wynika, że postanawia przyjąć do KDPW 4.210 (cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu LPP SA z dnia 10 lipca 2009 roku, oraz nadać im kod PLLPP0000011. Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011.   RB 47 2009 Warunkowa rejestracja akcji serii I LPP SA w KDPW