Raporty bieżące

RB 47/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku

02.11.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku         


Raport bieżący nr: 47/2011

Data: 02.11.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły około 263 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2010 roku o około 23%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 65% i była wyższa o ok. 3 punkty procentowe od zrealizowanej w październiku roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2011 roku wyniosła ok. 1.966 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 19% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 47 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku