Raporty bieżące

RB 47/2012 Aneks do umowy znaczącej

22.11.2012

 

Aneks do umowy znaczącej

                                                                                                                                 

Raport bieżący nr: 47/2012

Data: 22.11.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 22 listopada 2012 został podpisany aneks do umowy o kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawartej 13 grudnia 2011 pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA.

Na mocy tego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 60 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 60 mln zł, w formie akredytyw do 60 mln zł, zaś w formie gwarancji do 18 mln zł. Termin spłaty kredytów upływa 22 listopada 2013 roku. Łączna wartość umów zawartych przez LPP SA i Bank Handlowy w Warszawie SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi ok. 118 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Największa z umów została opisana powyżej.

 

RB 47 2012 Aneks do umowy znaczącej