Raporty bieżące

RB 47/2016 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

21.09.2016
  Informacja o transakcji na akcjach emitenta Raport bieżący nr: 47/2016 Data: 21.09.2016 Godzina: 14:23   Zarząd LPP SA ( dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 września 2016 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki LPP SA przez Pana Przemysława Lutkiewicza pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce. Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.   RB 47 2016 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta rb-47-zalacznik-powiadomienie-o-transakcji-art-19-mar